روش های کیورینگ و عمل آوری بتن


عمل آوری روندی است که جهت حفظ رطوبت و حرارت بتن در مدت زمان معین بلافاصله پس از جا گذاری وپرداخت بتن انجام می گردد. عمل آوردن در خصوصیات بتن سخت شده مانند: مقاومت فشاری،دوام،مقاومت سایشی و مقاومت در مقابل یخبندان تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
عمل آوری به سه شکل:محافظت،مراقبت(عمل آوری) وپروراندن(عمل آوری حرارتی) برای بتن ریخته شده در قالب ضروری است.
هنگامی که سیمان پرتلند با آب مخلوط میشود، فعل و انفال شیمیایی که به آن هیدراتاسیون می گویند، آغاز میگردد.
پیشرفت و وسعت این واکنش شیمیایی در دوام، مقاومت و وزن مخصوص بتن اثر میگذارد.
معمولا مقدار آب موجود در مخلوط های بتن ،بیش از آب مورد نیاز برای تکمیل هیدراتاسیون است، اما به هرحال کاهش آب به دلیل تبخیر،باعث تاخیر و یا توقف فرایند هیدراتاسیون می گردد.
روش های مختلف عمل آوری رطوبتی (مراقبت) به شرح زیر است:
-عمل آوری با آب
-عمل آوری عایقی